Werkwijze

Ons werkpakket spitst zich toe op het ontwerpen, het technisch uitwerken, het aanbesteden en het begeleiden van de uitvoering van projecten an uiteenlopende schaalniveaus. De ontwerpen worden gemaakt in nauw overleg met de opdrachtgever en hierbij zijn de wensen van de opdrachtgever leidend. Doordat gedegen ervaring gecombineerd wordt met een frisse kijk en vernieuwende idee├źn worden telkens bijzondere ontwerpen gemaakt. Het technisch uitwerken van het ontwerp brengt een nauwkeurigheid met zich mee die van groot belang is voor de uitvoerende partij. Uitvoerngstekeningen van het ontwerp, technische tekeningen van bouwkundige onderdelen en uitgebreide beplantingsplannen dragen zorg voor een juiste vertaling van papier naar werkelijkheid.